E-ISSN 2149-8156 ANASAYFA YAZIM KURALLARI EDİTÖRLER DERGİ HAKKINDA İÇİNDEKİLER ENGLISH
Arşiv Kasım 1991 - Temmuz 2015
Online Yayın Gönderme
Online Yayın Değerlendirme
Yayın Arama
Terminoloji Kılavuzu
En çok okunan makaleler
En çok indirilen makaleler

Özel Sayı : 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi


Özel Sayı - 1: Komplet Atriyoventriküler Septal Defektler

Özel Sayı - 2: Aort Cerrahisi

 
Son Sayı - 2015, Cilt 23, Sayı 3 
Editörden
A. Rüçhan Akar
Görevi Başında Kaybettiklerimize....... "Unutulmadınız"
Levent Elbeyli
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulu 2015 yazılı sınavı madde analizleri
Hatice Şahin, Yüksel Atay, Tahir Yağdı, Serap Aykut Aka
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11886
Chylothorax following pediatric cardiac surgery
Okan Yıldız, Erkut Öztürk, Hüsnü Fırat Altın, Pelin Ayyıldız, Taner Kasar, Ahmet İrdem, Yakup Ergül, Sertaç Haydın, Alper Güzeltaş, Mehmet Yeniterzi
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10912
The effects of leaving additional pulmonary blood flow in combination with bidirectional cavopulmonary anastomosis on early outcomes
Hüsnü Fırat Altın, Ali Rıza Karacı, Numan Ali Aydemir
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10351
Single-center results of the use of transcatheter closure for ventricular septal defects
Nazmi Narin, Ali Baykan, Mustafa Argun, Abdullah Özyurt, Özge Pamukçu, Sadettin Sezer, Sertaç H Onan, Gökmen Zarasız, Kazım Üzüm
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.9299
A risk scoring system comprised of right heart failure findings and the New York Heart Association functional classification parameters to predict mortality associated with pericardiectomies
Ayşen Aksöyek, Ali Eba Demirbağ, Seyhan Babaroğlu, Ali İhsan Parlar, İlknur Günaydın Bahar, Zeki Çatav, Ahmet Sarıtaş, C. Levent Birincioğlu
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10618
Prostaglandin E1, prostaglandin I2 ve papaverinin internal torasik arter grefti üzerine in vitro etkileri
Ganime Mısırlıoğlu, Serhat Hüseyin, Volkan Yüksel, Orkut Güçlü, Hakan Karadağ, Suat Canbaz, Turan Ege, Hasan Sunar
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10990
Kompozit greftler ile aort kök replasmanlarında yeni bir proksimal anastomoz tekniği: Etekli-çift kat anastomoz
Kemal Uzun, Hayrettin Tekümit, Cenk Tataroğlu, Hakan Kara
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10972
Kardiyak miksomalar ve cerrahi sonuçları
Burcu Arıcı, Mehmet Taşar, Evren Özçınar, Fatih Ada, Mustafa Bahadir İnan, Sadık Eryılmaz, Rüçhan Akar, Zeynep Eyileten, Erdal Şimşek, Atilla Aral, Adnan Uysalel
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10625
Koroner baypas greftlemesi yapılacak karotis arter darlıklı hastalarda darlık derecesi ve cerrahi zamanlamanın inme ve mortaliteye etkisi: Retrospektif çalışma
Ünsal Vural, Mehmet Kızılay, Ahmet Yavuz Balcı, Zeynep Aslan, Ferruh Elbir
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10914
Accelerated catheter-directed thrombolytic treatment in deep venous thrombosis: mid-term results
Adil Polat, Serkan Ketenciler, Cihan Yücel, Kamil Boyacıoğlu, İlknur Akdemir, Zeynep Gülben Kük, İbrahim Yıldızhan, Vedat Erentuğ
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11077
Is color Doppler ultrasound-assisted perforating vein ligation with a mini-incision still a viable alternative?
Hamit Serdar Başbuğ, Macit Bitargil, Seyhan Babaroğlu, Yalçın Günerhan, Hakan Göçer, Kanat Özışık
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11373
Akciğer kanserinin mediastinal evrelemesinde mediastinoskopinin etkinliği yıllar geçtikçe artmakta mıdır?
Muzaffer Metin, Necati Çıtak, Songül Büyükkale, Abdulaziz Kök, Alper Çelikten, Okan Solak, Adnan Sayar, Atilla Gürses
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.8903
Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration: a retrospective analysis of 228 patients
Ozan Usluer, Şeyda Örs Kaya, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.9556
Adult Bochdalek hernia: an analysis of eight patients
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Menduh Oruç, Serdar Onat
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10277
Pektus ekskavatumlu genç erişkin hastalarda Nuss işlemi deneyimlerimiz
Akın Yıldızhan, Fatih Hikmet Candaş, Ömer Yavuz, Rauf Görür, Turgut Işıtmangil
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10497
Göğüs cerrahisi servisinde yatan hastalarda depresyonun ve yaşam kalitesinin kısa form 36 ile değerlendirilmesi
Ruhuşen Kutlu, Nur Demirbaş, Selma Çivi, Atilla Can
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.9025
Clinical characteristics and outcomes in patients with endocardial fibroelastosis associated with critical aortic stenosis with biventricular circulation
Vehbi Doğan, Senem Özgür, İlker Ertuğrul, Tamer Yoldaş, Utku Arman Orun, Murat Koç, Selmin Karademir
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10934
The efficacy of spironolactone and surfactant treatment on HMGB1, CRP, IL- 1ß and TNF-α levels in acute lung injury
Muhammet Emin Naldan, Canan Atalay, Ayşenur Coşkun, Muhammet Karaca, Yener Aydın, Emrullah Dorman, Ferah Daloğlu, Hüsnü Kürşad, Ömer Araz
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10395
Carinal trifurcation associated with isolated partial anomalous pulmonary venous return
Semiha Bahçeci Erdem, Yılmaz Yozgat, Aytaç Karkıner, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Demet Can
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10878
Apical hypertrophic cardiomyopathy in childhood: a very rare variant
Tamer Yoldaş, Şeyma Kayalı, İlker Ertuğrul, Vehbi Doğan, Utku Arman Örün, Selmin Karademir
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10929
Distal radial artery ligation for treatment of steal syndrome in a distal radiocephalic arteriovenous fistula
Kamil Boyacıoğlu, Özgür Kocamaz, Bülent Mert, Nihan Kayalar, Vedat Erentuğ
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11142
Guide wire-balloon technique to prevent occlusion of the left main coronary artery during transcatheter aortic valve implantation: Case report
Hüseyin Ayhan, Hacı Ahmet Kasapkara, Hakan Süygün, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10969
Pararenal aort anevrizmasında çok dallı stent-greft ile endovasküler aortik tamir: Türkiye'deki ilk başarılı deneyim
Murat Canyiğit, Emrah Uğuz, Mete Hıdıroğlu, Erol Şener
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11301
Kardiyopulmoner baypas sırasında spontan sağ ventrikül rüptürü
Sedat Özcan, Ali Kemal Gür, Dolunay Odabaşı
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11072
Santral venöz kateterizasyon sonrasında sağ brakiyosefalik venin perforasyonu: Olgu sunumu
Serkan Burç Deşer, Mustafa Kemal Demirağ, Sabür Zengin
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11023
Prilocaine induced methemoglobinemia after tube thoracostomy: case report
Berkant Özpolat, Tutku Soyer, Nesimi Günal, Ünase Büyükkoçak, Murat Çakmak
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10101
The rare case of a chylothorax caused by a retrosternal goiter
Sezai Çubuk, Orhan Yücel, Ramazan Yıldız, Erkan Öztürk, Şeref Demirbaş
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10279
Fiberoptic bronchoscopy-guided percutaneous tracheostomy in an infant
Gönül Küçük, Gülnur Göllü, Ufuk Ateş, Çiğdem Yıldırım-Güçlü, Zekeriyya Alanoğlu, Hüseyin Dindar
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10592
Direkt grafide tüberküloz tutulumu ile karıştırılan sement embolisi
Yasemin Kayadibi, Cesur Samancı, Selim Bakan, Deniz Çebi Olgun, Canan Akman
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.9758
Yalnızca internal mammaryan arterden Winslow yolu ile beslenen alt ekstremite
Kemal Uzun, Vakkas Gümüş, Hayrettin Tekümit, Hakan Kara, Abdullah Çelik
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.4968
Giant idiopathic thymic hyperplasia
Aslı Gül Akgül, Funda Çorapcıoğlu, Salih Topçu, Sema Bay, Şerife Tuba Liman, Serkan Özbay, Seymur Salih Mehmetoğlu, Kürşat Yıldız
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10227
A unique case of Poland's syndrome associated with Sprengel's deformity and contralateral gynecomastia
Nurettin Yiyit, Nurettin Noyan, Serkan Arıbal
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.9999
Surgical repair with palatal mucosal graft in subglottic stenosis caused by Wegener's granulomatosis
Ümit Aydoğmuş, Figen Türk, Gökhan Yuncu
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11180
Taze kan aranıyor!
Melike Çakır, H. Cem Alhan, Ufuk Demirkılıç, Sertaç Çiçek
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10604
Mitral valve repair for ischemic mitral insufficiency: an increased early postoperative risk for the elderly
Evren Özçınar, Mehmet Taşar, Mehmet Çakıcı, Hande İstar
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11840
Ischemic modified albumin for detecting perioperative cardiac ischemia
Fevzi Toraman, Cem Arıtürk
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11852
Parenchyma-sparing technique for giant pulmonary hydatid cysts
Serdar Evman
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11676


 

"Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi" kardiyovasküler cerrahi, kardiyovasküler anestezi, kalp cerrahisiyle ilgili branşlar, göğüs hastalıkları ve cerrahisi konusunda araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, orjinal cerrahi teknikler ve editöre mektupları yayınlar. Dergi "Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği"nin ortak yayın organıdır.

Dergide yayınlanmış veya yayınlanacak olan tüm yazıların yayın hakkı Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi'ne aittir ve Yayın Kurulu'nun izni olmadan yazıların tümü veya herhangi bir bölümü, tabloları, resim ve şekilleri yayınlanamaz.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Science Citation Index - Expanded (SCIE) tarafından indekslenmektedir.

"Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Yazışma Adresi
Ataşehir Mah. Ataşehir Bulvarı 48 Ada Mimoza 2-2 K:2 D:6 Ataşehir - İSTANBUL
Tel: 0216 456 14 54 - e-mail: dergi@tkdcd.org
www.tkdcd.org