ISSN 1301-5680 ANASAYFA YAZIM KURALLARI EDİTÖRLER DERGİ HAKKINDA İÇİNDEKİLER ENGLISH
Arşiv Kasım 1991 - Temmuz 2014
Online Yayın Gönderme
Online Yayın Değerlendirme
Yayın Arama
Terminoloji Kılavuzu
En çok okunan makaleler
En çok indirilen makaleler
Editörden


Özel Sayı - 1: Komplet Atriyoventriküler Septal Defektler

Özel Sayı - 2: Aort Cerrahisi
 
Son Sayı - 2014, Cilt 22, Sayı 3 
Serum interleukin-18 as an early marker of acute kidney injury following open heart surgery
Ertekin Utku Ünal, Anıl Özen, Emre Boysan, Sercan Tak, Veysel Başar, Başak Soran Türkcan, Elif Durukan, Ufuk Tütün, Cemal Levent Birincioğlu
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9610
Comparison of the effect of nebivolol, metoprolol and diltiazem on tissue nitric oxide synthase activity in internal mammary artery
Vedat Bakuy, Mete Gürsoy, Zeynep Levent Çıraklı, Cabir Gulmaliyev, Mehmet Atay, Ahmet Akgül
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9415
Rosuvastatin pretreatment does not attenuate microalbuminuria after coronary artery bypass grafting
Serkan Seçici, Bektaş Battaloğlu, İhsan Sami Uyar, Mehmet Beşir Akpınar, Ahmet Feyzi Abacılar, Olcay Murat Dişli, Nevzat Erdil, Çağatay Taşkapan
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8991
Aortic arch and intracardiac repair without circulatory arrest in neonates and infants
Ali Rıza Karaci, Ahmet Şaşmazel, Reyhan Dedeoğlu, Numan Ali Aydemir, Buğra Harmandar, Hasan Erdem, Dicle Cengiz, Ahmet Çelebi, İbrahim Yekeler
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8542
Konjenital kalp cerrahisinde sonuçların Aristotle skorlama sistemine göre analizi
Ersin Erek, Bilge Yılmaz, Mehmet Kaya, İsmihan Selen Onan, Onur Şen, Kürşad Öz, Özgen Ilgaz Koçyigit, Alper Güzeltaş, Ender Ödemiş
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9144
Büyük arter transpozisyonuna yaklaşımda üçüncü basamak merkez deneyimi
Senem Özgür, Özben Ceylan, Utku Arman Örün, Mehmet Emre Arı, Vehbi Doğan, Mahmut Keskin, Osman Yılmaz, Selmin Karademir
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8977
Kardiyak miksomalar: 27 yıllık cerrahi deneyim
Serpil Taş, Eylem Tunçer, Kamil Boyacıoğlu, Arzu Antal Dönmez, Ruken Bengi Bakal, Nihan Kayalar, Mehmet Altuğ Tunçer, Cevat Yakut
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9700
Cinsiyetin izole koroner arter baypas greftlemenin erken cerrahi sonuçları üzerine etkisi
Jamshid Bagheri, Mahmoud Reza Sarzaeem, Ali Kord Valeshabad2,3, Amin Bagheri, Mohammad Hussein Mandegar
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8997
Mekanik kalp kapağı olan gebelerde klinik sonuçlar
Aslıhan Küçüker, Elif Gül Yapar Eyi, Şeref Alp Küçüker, Okan Yurdakök, Mete Hıdıroğlu, Zeki Çatav, Ayşe Gül Kunt, Mustafa Paç, Erol Şener
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9335
Ameliyat öncesi verilen eğitim kalp ameliyatı sonrasında hastaların öfke skorlarını azaltabilir
İhsan Sami Uyar, Mehmet Beşir Akpınar, Veysel Şahin, Ahmet Feyzi Abacılar, Halil Uç, Rana Varol, Faik Fevzi Okur, Mehmet Ateş, Emin Alp Alayunt, Talat Tavlı
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9411
Bilgisayarlı tomografi eşliğinde perikardiyal effüzyon drenajı
Münacettin Ceviz, Abdurrahim Çolak, Necip Becit, Uğur Kaya, Hayri Oğul
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9529
Endovasküler stent greft orta dönem sonuçlarımız: Yüksek riskli hastalarda istenilen mortalitenin neresindeyiz?
İsmail Oral Hastaoğlu, Hamdi Toköz, Nüket Bilginer, Fuat Bilgen
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9403
Rüptüre abdominal aort anevrizmasının acil cerrahi tedavisi: Tanı ve tedavide 10 yıllık deneyim
Ümit Halıcı, Volkan Yüksel, Serhat Hüseyin, Ahmet Okyay, Suat Canbaz, Hasan Sunar
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9172
Taburculuk eğitimi ve danışmanlık: Koroner arter baypas greft ameliyatı geçiren yaşlı hastaların fonksiyonel otonomileri ve taburculuk sonrası sorunları
Zahide Tuna, Sevilay Şenol Çelik
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9623
Primer spontan pnömotoraks tedavisinde video yardımlı torakoskopik lazer ablasyon
Ahmet Sami Bayram, Mustafa Köprücüoğlu, Hüseyin Melek, Mehmet Muharrem Erol, Cengiz Gebitekin
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8463
Bronşektazide cerrahi tedavi: Klinik özellikler ve uzun dönem sonuçlar
Erdoğan Dadaş, Serhan Tanju, Ali Kılıçgün, Alper Toker, Şükrü Dilege
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8462
Video-yardımlı torakoskopik lobektomi öğrenme ve gelişim süreci: Süreyyapaşa deneyimi
Tuğba Coşgun, Volkan Baysungur, Çağatay Tezel, Erdal Okur, Levent Alpay, Cemal Asım Kutlu, İrfan Yalçınkaya
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9205
Torakoskopik onarımın Bochdalek tipi doğuştan diyafragma hernisinde yüksek nüks oranı
Sibel Tiryaki, Görkem Bulut, Hakkı Ata Erdener, Coşkun Özcan
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9271
Primer spontan pnömotoraksta elektrokardiyografik değişiklikler
Serpil Sevinç, Şeyda Örs Kaya, Şaban Ünsal, Şahbender Koç, Timuçin Alar, Şamil Günay, Mehmet Böncü, Hüseyin Candan
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9034
Zenker divertikülü tedavisinde transoral endoskopik cerrahinin kısa dönem sonuçları
Ozan Bağış Özgürsoy, Selmin Karataylı Özgürsoy, Süha Beton, Cabir Yüksel, Şevket Kavukçu
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8988
İndüklenebilir periferik iskeminin saptanmasında C-tip natriüretik peptidin gösterge olarak kullanımı
Ahmet Çalışkan, Süleyman Yazıcı, Oğuz Karahan, Orkut Güçlü, Orhan Tezcan, Sinan Demirtaş, Bekir Yıldız, Celal Yavuz
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9378
Sol hemitrunkuslu bir infantta aşamalı cerrahi tedavi
Abdullah Özyurt, Hakan Ceyran, Ali Baykan, Mustafa Argun, Özge Pamukçu, Kazım Üzüm, Nazmi Narin
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8762
Tel zımba tabancası ile penetran innominat arter psödoanevrizması
Naim Boran Tümer, Erkan İriz, Muhammed Fatih Yılmaz, Yusuf Ünal
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8851
Acil kalp cerrahisi sırasında saptanan on yıllık fonksiyonel olarak genişletilmiş politetrafloroetilen koroner greft açıklığı
Bülent Uzunlar, Ahmet Karabulut, Zeki Doğan, Batuhan Özay
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9045
Erişkin bir hastada sol koroner arterin pulmoner arterden çıkış anomalisi sendromu ve sekiz yıllık takip sonuçları
Serdar Türkmen, Mustafa Yolcu, Alper Sertçelik, Mehmet Ali Cüce, Talant Batyraliev
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9031
An unusual late complication associated with the Bentall procedure: pseudoaneurysm caused by button total detachment and aorto-right atrial fistula
Onur Işık, Serkan Ertugay, Muhammet Akyüz, Mehmet Fatih Ayık, Yüksel Atay
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9098
Posterior nutcracker syndrome: caused by pelvic pain
Murat Özban, Ali Ersin Zümrütbaş, Onur Birsen, Sinan Sayır, Çağatay Aydın
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9379
Cutting balloon angioplasty and stent implantation for left pulmonary artery stenosis in a case with Alagille syndrome
Ali Baykan, Mustafa Argun, Abdullah Özyurt, Özge Pamukçu, Sadettin Sezer, Kazım Üzüm, Nazmi Narin
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9394
Recurrent aneursyms following endovascular stent-grafting repair in vascular Behçet's disease
Aytaç Gülcü, Naciye Sinem Gezer, Erdem Erinç Silistreli
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9279
Sol atriyal miksomalı gebede transözofageal ekokardiyografi rehberliğinde anestezi uygulaması
Gökçen Başaranoğlu, Tarık Umutoglu, Kadir İdin, Ziya Salihoğlu
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8933
Nutcracker ve Wilkie sendromu birlikteliği: Nadir bir olgu
Tuğçe Özlem Kalaycı, Rukiye Özden Demir, Şebnem Karasu, Mehmet Biçer, Can Dündar
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9187
Kateter destekli trombektomi
İsmail Oral Hastaoğlu, Hakan Parlar, Hamdi Toköz, Ali Fırat, Fuat Bilgen
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9290
Aort kapak replasmanı sonrası mitral-aortik intervalvüler fibröz psödoanevrizması
Onur Işık, Muhammet Akyüz, Mehmet Fatih Ayık, Yüksel Atay
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9401
Orta lob bronşunu tıkayan endobronşiyal lipom
Erkan Akar, Tarık Candan, Nazmi Mutlu
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.6955
Trakeo-innominat arter fistülüne hayat kurtarıcı yaklaşım: Endovasküler stent
Hakan Korkmaz, Utku Mahir Yıldırım, Yusuf Dündar, Emel Çadallı Tatar, Güleser Saylam, Ali Özdek
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.6823
Diyafragmatik kist hidatik: Üç olgu sunumu
Yener Aydın, Mesut Özgökçe, Muhammet Emin Naldan, Atila Türkyılmaz, Atilla Eroğlu
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.6285
Trakeobronkopatia osteokondroplastika ve akciğer kanserinin birlikteliği: Olgu sunumu
Ahmet İlvan, Erhan Ayan, Tuba Karabacak, Oğuz Köksel, Eylem Sercan Özgür
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.6561
Kirschner telinin klavikuladan perikard içine ve karaciğer hilusuna migrasyonu: 30 yıllık bir yolculuk
Tevfik İlker Akçam, Alpaslan Çakan, Ayşe Gül Ergönül, Naim Ceylan, Ufuk Çağırıcı
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.7669
Majör cerrahi ile ilaç tedavisi arasındaki ince çizgi: Sternum tüberkülozu tanısı
Ayşegül Yeşilkaya, Özlem Kurt Azap, Dalokay Kılıç, Hande Arslan, Halit Üner
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.6905
Interkoroner bağlantının ve koroner arter fistülün aynı koroner arter anjiyografi kesitinde görüntülenmesi
Ersin Kadiroğulları, Ömer Faruk Çiçek, Eren Günertem, Serkan Mola, Halil İbrahim Erkengel
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9356
Penetran göğüs travması sonrasında kardiyak tamponad ile seyreden retrosternal hematom
Kamil Boyacıoğlu, Nihan Kayalar, Berk Özkaynak, İbrahim Yıldızhan, Vedat Erentuğ
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9477
Torakotomiyi kapatmada yeni bir avantajlı alternatif yöntem var mıdır?
Murat Öncel, Güven Sadi Sunam, Hüseyin Yıldıran
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8917
Düşük akım ve düşük gradiyentli ciddi aort darlığına klinik yaklaşım
Ayşen Helvacı, Füsun Helvacı
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8892
Erken ameliyat sonrası hemodinamik instabilitenin değerlendirilmesi
Cem Arıtürk, Fevzi Toraman
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.10332
Nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin akut böbrek hasarı tanısında yeterince değerli mi?
Oğuzhan Arun, Bahar Öç, Ateş Duman, Mehmet Öç
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.10286
Fallot tetralojisinde infundibüler darlık varlığının pulmoner valvüloplasti işlemine etkisi
Şahin Bozok, Mert Kestelli
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.10230


 

"Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi" kardiyovasküler cerrahi, kardiyovasküler anestezi, kalp cerrahisiyle ilgili branşlar, göğüs hastalıkları ve cerrahisi konusunda araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, orjinal cerrahi teknikler ve editöre mektupları yayınlar. Dergi "Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği"nin ortak yayın organıdır.

Dergide yayınlanmış veya yayınlanacak olan tüm yazıların yayın hakkı Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi'ne aittir ve Yayın Kurulu'nun izni olmadan yazıların tümü veya herhangi bir bölümü, tabloları, resim ve şekilleri yayınlanamaz.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Science Citation Index - Expanded (SCIE) tarafından indekslenmektedir.

"Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Yazışma Adresi
Ataşehir Mah. Ataşehir Bulvarı 48 Ada Mimoza 2-2 K:2 D:6 Ataşehir - İSTANBUL
Tel: 0216 456 14 54 - e-mail: dergi@tkdcd.org
www.tkdcd.org