E-ISSN 2149-8156 ANASAYFA YAZIM KURALLARI EDİTÖRLER DERGİ HAKKINDA İÇİNDEKİLER ENGLISH
Arşiv Kasım 1991 - Ocak 2016
Online Yayın Gönderme
Online Yayın Değerlendirme
Yayın Arama
Terminoloji Kılavuzu
En çok okunan makaleler
En çok indirilen makaleler

Özel Sayı : 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi


Özel Sayı - 1: Komplet Atriyoventriküler Septal Defektler

Özel Sayı - 2: Aort Cerrahisi

 
Son Sayı - 2016, Cilt 24, Sayı 1 
Koroner arter baypas greftleme sonrası atriyal fibrilasyonun öngörülmesinde CHA2DS2-VASC skorlama sisteminin kullanışlılığı
Kemalettin Erdem, Mehmet Yazıcı, Serkan Öztürk, Anıl Avcı, Yeliz Güler, Fatma Hızal Erdem, Bahadır Dağlar, Hızır Mete Alp, İbrahim Dönmez, Ali Metin Esen
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11751
Surgical options in complex transposition of great arteries
Canan Ayabakan, Bülent Sarıtaş, Emre Özker, Rıza Türköz, Kürşad Tokel
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11780
Short and mid-term results of resection of discrete subaortic stenosis in children
Soysal Turhan, Mehmet Fatih Ayık, Onur Işık, Muhammet Akyüz, Ertürk Levent, Ruhi Özyürek, Emin Alp Alayunt, Yüksel Atay
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11549
Atrial flutter cardioversion in pediatric patients by postoperative transesophageal pacing
İlker Ertuğrul, Işıl Yıldırım, Murat Şahin, Sema Özer, Tevfik Karagöz
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11581
Systemic lupus erythematosus disease activity index is related with increased aortic stiffness and decreased left ventricular longitudinal strain as shown by two-dimensional speckle tracking echocardiography
Rezzan Deniz Acar, Mustafa Bulut, Şencan Acar, Süleyman Çağan Efe, Serdar Fidan, Mahmut Yesin, Servet İzci, Ahmet Seyfettin Gürbüz
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11749
Tek damar hastalığı için atan kalpte koroner baypas greft cerrahisinde intrakoroner şant endikasyonu üzerine prospektif bir çalışma
Nebiye Tüfekçi, Şahin Bozok, Cemal Aslan, Gökhan İlhan, Sedat Ozan Karakişi, Şaban Ergene, Hızır Kazdal, Şeref Alp Küçüker
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11875
Koroner arter baypas greft cerrahisinde proksimal aortik anastomoz destek cihazı ile deneyimlerimiz
Mehmet Alaaddin Pekedis, Mehmet Acıpayam, Hasan Uncu, Gür Deniz Yıldız, Ahmet Çakallıoğlu, Pınar Doğan, İbrahim Özsöyler, Ümit Halıcı, Levent Altınay
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11848
The effects of music therapy on anxiety, pain and the amount of analgesics following coronary artery surgery
Yeliz Ciğerci, Türkan Özbayır
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12136
Mid- and long-term results of external jugular vein patch plasty in carotid endarterectomy
Caner Arslan, Kazım Beşirli, Berk Arapi, Safa Göde, Hasan Tüzün
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11742
Our experiences with popliteal artery entrapment syndrome
Ümit Halıcı, Mehmet Ali Kayğın, Özgür Dağ, Hüsnü Kamil Limandal, Ümit Arslan, Mehmet Tort, Ziya Yıldız, Bilgehan Erkut
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11474
Popliteal arter tuzak sendromu disiplinlerarası bir yaklaşım gerektirir
Mazlum Şahin, Tolga Demir, Oğuz Kayıran, Emre Gök, Murat Güçlü Elevli
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12020
Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören terminal dönemdeki hastaların yakınlarının hasta ziyaretinden beklentileri
Aynur Koyuncu, Fatma Eti Aslan, Ayla Yava, Derya Çınar, Nermin Olgun
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12154
The effect of the number of dissected lymph nodes on survival in patients operated on for T1a-T2a N0 non-small cell lung cancer
Ozan Usluer, Şeyda Örs Kaya, Özgür Samancılar, Onur Akçay, Soner Gürsoy
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.10813
Should transbronchial needle aspiration and rapid on-site cytologic evaluation be performed before mediastinoscopy? “Analysis of 239 cases”
Ayten Kayı Cangır, Cabir Yüksel, Koray Ceyhan, Serkan Enön, Durdu Karasoy
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11016
Our approach to esophageal perforation secondary to dilatation of caustic esophageal stricture in children
Feryal Gün Soysal, Başak Erginel, Meltem Karadeniz, Alaaddin Çelik, F. Tansu Salman
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.10647
Is positron emission tomography/computed tomography useful for interpreting the lung cancer subtype according to the localization
Rasih Yazkan, Sevim Süreyya Çerçi, Kadir Çeviker, Mustafa Yıldız
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.10890
Are predicted postoperative function values similar to actual postoperative values in patients with chronic obstructive pulmonary disease and which of the values are most useful in predicting complications?
Dilek Kanmaz, Selma Altun, Gülfidan Aras, Mustafa Kahraman, Levent Cansever, Celalettin Kocatürk, Esin Tuncay, Mehmet Ali Bedirhan
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11608
Epithelial membrane antigen in differential diagnosis of malignant mesothelioma, metastatic adenocarcinoma, and reactive mesothelial hyperplasia
Sibel Arslan, Kemal Bakır, Levent Elbeyli
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11606
Nit Occlud® Lê Coil ile ventriküler septal defektin transkateter yolla kapatılması sonrası dirençli hemolizin yönetimi
Murat Saygı, Fatma Sevinç Şengül, İbrahim Cansaran Tanıdır, Taner Kasar, Sertaç Haydin, Alper Güzeltaş, Ender Ödemiş
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11985
Coronary artery bypass grafting, endarterectomy, and aneurysmorrhaphy for Kawasaki disease in an infant
Erkut Öztürk, Okan Yıldız, Selen Onan, Sertaç Haydin, Alper Güzeltaş
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11234
A criss-cross heart
Vehbi Doğan, Senem Özgür, İlker Ertuğrul, Tamer Yoldaş, Murat Koç, Utku A Örün, Selmin Karademir
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11138
Nadir bir koroner trombektomi olgusu
Elif Coşkun, Mustafa Büyükateş
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11746
Clinical management of bloodless surgery for aortic valves fibroelastoma and coronary artery disease in a Jehova Witness
Kürşad Öz, Özer Ulukan, Ender Öner, Ersin Erek
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11540
The role of computed tomography angiography for popliteotibial bypass: a successful limb salvage procedure
Tuğra Gençpınar, Çağatay Bilen, Deniz Serefli, Gökmen Akkaya, Öztekin Oto
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11716
Late thoracic endovascular stent graft repair after complicated acute type B dissection
Sedat Özcan, Ayşegül Kunt, Dolunay Odabaşı
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12129
Yaygın ölümcül trombozlarla seyreden idiyopatik hipereozinofilik sendrom: Olgu sunumu
Emel Gönüllü, Özgür Mehtap, Hakan Keski, Abdullah Hacıhanefioğlu
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12120
Akciğer naklinde vücut dışında akciğer perfüzyonu: Olgu sunumu
Ali Yeginsu, Merih Kalamanoğlu Balcı, Mustafa Vayvada, Atakan Erkılınç, Cemal Asım Kutlu
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11111
Synchronous bilateral thoracoscopic lobectomy in a patient with bronchiectasis
Kutsal Turhan, Ali Özdil, Yeliz Erol, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.10837
Migration of four Kirschner wires from the humerus to the vertebral column passing through the lung
Ömer Önal, Leyla Hasdıraz, Fahri Oğuzkaya
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.10893
A left circumflex artery to right atrium fistula supplying the sinoatrial node
Mateusz Hołda, Mateusz Koziej, Wiesława Klimek-Piotrowska
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11665
Right-sided levoatriocardinal vein associated with partial anomalous pulmonary venous return
Aysel Türkvatan, Adem Kiriş, Pelin Ayyıldız, Alper Güzeltaş
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11208
A small horn-like pseudoaneurysm of the common carotid artery due to penetrating injury
Eyüpserhat Çalık, Ahmet Yalçın, Ziya Yıldız, Mehmet Tort, Ümit Arslan, Hüsnü Kamil Limandal, Mehmet Ali Kaygın, Özgür Dağ, Bilgehan Erkut
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11973
An interesting view of diaphragmatic hydatid cyst
Yener Aydın, Hayri Oğul, Bayram Altuntaş, Atilla Eroğlu
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11196
Aspergillus colonization developing on silk suture following thoracic surgery
Fatih Candaş, Akın Yıldızhan, Rauf Görür, Turgut Işıtmangil
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.10663
Kardiyak miksoma: Akut miyokard enfarktüsünün nadir bir nedeni
Shi-Min Yuan
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11033
Normal natif aort kapakta serbest yüzen trombüs: Protein C eksikliğinin sıra dışı bir komplikasyonu
Ünsal Vural, Ahmet Balcı, Ahmet Arif Ağlar, Mehmet Kızılay, ibrahim Yekeler, Abdullah Kemal Tuygun
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11229
Orta lob sendromu
Zafer Kartaloğlu
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11326
Koroner baypas greftlemesi yapılacak karotis arter darlıklı hastalarda darlık derecesi ve cerrahi zamanlamanın inme ve mortaliteye etkisi: Retrospektif çalışma
Halim Ulugöl, Fevzi Toraman
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12579
Koroner baypas greftlemesi yapılacak karotis arter darlıklı hastalarda darlık derecesi ve cerrahi zamanlamanın inme ve mortaliteye etkisi: Retrospektif çalışma
Veysel Kutay
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12234
Cerrahi sonrası nüks variköz venler: 247 hastanın analizi
Barçın Özcem, Muhammet Akyüz, Berkan Özpak, İlhan Sanisoğlu
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11897
Pompa destekli atan kalpte baypas yönteminin avantajları nelerdir?
Orhan Gökalp, Levent Yılık, Ali Gürbüz
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12513
Unusual manifestations of mycobacterial infections in heart transplant recipients
Hamit Serdar Başbuğ, Kanat Özışık
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12502
İki koroner arter baypas greft ameliyatı tekniğinin akut böbrek hasarı yönünden karşılaştırılması
Evren Özçınar, Mehmet Çakıcı, Onat Bermede, Cağdaş Baran
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12544
Comparison of vasodilatation responses of arterial grafts harvested with and without electrocautery: in vitro study results
Burak Onan, Ünal Aydın, Ersin Kadiroğulları, İhsan Bakır
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.12625


 

"Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi" kardiyovasküler cerrahi, kardiyovasküler anestezi, kalp cerrahisiyle ilgili branşlar, göğüs hastalıkları ve cerrahisi konusunda araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, orjinal cerrahi teknikler ve editöre mektupları yayınlar. Dergi "Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği"nin ortak yayın organıdır.

Dergide yayınlanmış veya yayınlanacak olan tüm yazıların yayın hakkı Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi'ne aittir ve Yayın Kurulu'nun izni olmadan yazıların tümü veya herhangi bir bölümü, tabloları, resim ve şekilleri yayınlanamaz.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Science Citation Index - Expanded (SCIE) tarafından indekslenmektedir.

"Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Yazışma Adresi
Ataşehir Mah. Ataşehir Bulvarı 48 Ada Mimoza 2-2 K:2 D:6 Ataşehir - İSTANBUL
Tel: 0216 456 14 54 - e-mail: dergi@tkdcd.org
www.tkdcd.org